Meriosaamisen määräaikainen haku avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston määräaikaisen hakumenettelyn meriosaamisen toimenpiteestä. Hakumenettelyssä etsitään toteuttajaa Satelliittitiedon hyödyntäminen -hankkeelle. Haku päättyy 15.2.2024.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) meripolitiikan toimintalinjasta rahoitettavat toimenpiteet on kuvattu meripolitiikan käyttösuunnitelmassa. Nyt avatussa meriosaamisen hakumenettelyssä  on kyse käyttösuunnitelmassa kuvatun Satelliittitiedon hyödyntäminen -hankkeen toteuttamisesta.

Hanke jakautuu kahteen elementtiin:

  1. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kirjallinen katsaus satelliittitiedon hyödyntämismahdollisuuksista Suomen Natura 2000 -kohteiden tilan sekä niissä olevien luonto- ja lintudirektiivien liitteissä lueteltujen luontotyyppien ja lajien suotuisan suojelutason konkreettiseen arviointiin.
  2. Hankkeessa tulisi esittää konkreettisia esimerkkejä (2-3 kpl) em. direktiivien laji- tai luontotyyppikohtaisesti suotuisan suojelutason arvioinnista. Tämän arvioinnin tulisi sisältää myös arvio mahdollisista saavutettavista kustannushyödyistä vertailtaessa perinteisiä datan keruun menetelmiä satelliittien kautta saatavaan dataan.

Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea yhteensä enintään 196 023 euroa. Hakumenettelyssä sovelletaan seuraavia toimenpiteelle vahvistettuja valintaperusteita:

  • Hanke on valtioneuvoston kanslian vahvistaman meripolitiikan käyttösuunnitelman mukainen.

Hanke voidaan toteuttaa joko yhden hakijatahon hankkeena tai usean toimijan konsortiona.

Lisätietoja hankkeen sisällöstä antavat Jan Ekebom (YM) puh.no 0295 250 363 ja Heikki Lehtinen (MMM) puh.no 0295 162 433. Tarvittaessa hakijoille järjestetään hakuaikana yhteisesti teamsilla toteutettava erillinen infotilaisuus.

Hakuaika päättyy 15.2.2024. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (Hyrrä, https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön mennessä. Hyrrässä tukea tulee hakea ohjelmakauden 2021–2027 (EMKVR-hankehakemus) kohdennetusta toimesta 4.1.1  Meriosaaminen.

Päätös haun avaamisesta

LIITE: Satelliittitiedon hyödyntäminen -hankehaun kuvaus