MMM: Hankkeiden muutetut valintaperusteet

Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 muutetut valintaperusteet. Seurantakomiten kokouksessa 14.11.2017 hyväksytyt valintaperusteet korvaavat 12.5.2016 hyväksytyt valintaperusteet. Muutokset on tehty valvonnan toimenpiteiden kriteereihin ja pisteytykseen. Muiden toimenpiteiden ja yleisten valintaperusteiden osalta muutoksia ei ole tehty.

Löydät tietoa hankkeiden valintaperusteista Tuen edellytykset -sivulta.