Fiskebodarna i Skärgårdshavet satte fisken på kartan

Hankkeen vetäjä, kalatalousneuvoja Anu Niinikorpi

Målet för L-S Kalatalouskeskus projekt ”Saaristomeren kala-aitat” var att öka synligheten för tjänsterna i fiskbranschen Skärgårdshavet och göra dem mer kända, det vill säga kort och kärnfullt sätta fisken på kartan.

– I Skärgårdshavet finns det försäljningsställen som säljer lokal fisk, fiskeguider, försäljning av fisketillbehör och platser för specialfiske, men det gick inte att hitta information om deras placering eller kontaktuppgifter till dem någonstans, säger fiskerådgivare Anu Niinikorpi, som driver projektet. Företagets kunder har huvudsakligen bestått av lokalinvånare, men man visste att även sporadiska sommargäster och turister på exempelvis Skärgårdens Ringväg gärna skulle köpa närfiskad eller närodlad fisk och använda de lokala tjänsterna.

Det fanns ett behov av tjänsterna

Företagare och företag inom fiskerinäringen erbjöds möjligheten att lägga upp sina uppgifter på nätverkets webbplats, där kunderna kunde hitta information om fiskeföretagarna och annan information om tjänsterna i skärgården på en och samma plats. Kontakten med företagen skedde via telefon.

– De förhöll sig huvudsakligen mycket vänligt och intresserat till det hela: en enkel och kostnadsfri möjlighet att få större synlighet togs emot med öppna armar, konstaterar Niinikorpi.

Den insamlade informationen skickades vidare till Finserve Oy, som även upprätthåller och producerar andra turistrelaterade webbsidor och en nättidning. I tjänsten som Finnserve öppnat http://www.finlandarchipelago.com/ var det i slutet av projektet 48 fiskförsäljare och fiskare, 5 försäljare av fisketillbehör, 16 fiskeguider och 4 platser för specialfiske. Webbsidorna finns på finska, svenska och engelska.

Viktigt med information

Man informerade företagen om öppnandet av webbsidorna Finland Archipelago och Facebook-sidorna, så att de skulle kunna dela information om tjänsten även via sina kanaler på sociala medier. Facebook-sidans synlighet ökades genom att man köpte reklamtid till den första publiceringen. Tack vare det såg över 1 700 personer publiceringen. Kommunerna och dagstidningarna i regionen fick egna meddelanden. Projektet har även presenterats på L-S Kalatalouskeskus webbplats sedan augusti och har marknadsförts på föreningens Facebook-sida och delats på Twitter.

Niinikorpi berättar att tidtabellen för det projekt som startades i april var lite för snäv, vilket ledde till att man inte hann öppna webbsidorna direkt i början av turistsäsongen.

– När det gäller de andra projekten jag har drivit har tidsplanen varit mindre snäv, arbetet med samarbetspartnerna mer systematiskt och informationsförmedlingen om hur projektet utvecklas intensivare. Jag har upplevt att det hjälper i att föra projektet vidare, för precis som man säger är bra planering halva jobbet.

Smidig projektfinansiering och ansökan om utbetalning

Niinikorpi upplevde ansökan om finansiering som relativt enkel.

– Det här projektet var min första kontakt med Hyrrä och EHFF-projekt, så det var mycket att lära sig, men Hyrrä gav vägledning till nya användare och dessutom svarade fiskeriaktivatorn alltid snabbt på de många frågor jag ställde. En gång tvingades vi komplettera ansökan på grund av bristfälliga bilagor.

Utbetalningsprocessen krävde att man satte sig in i organiseringen av bokföringen, men enligt Niinikorpi verkade den i övrigt helt rimlig och kraven på exempelvis bilagor är vettiga och praktiska.

– Det är en stor lättnad när det gäller utbetalningsansökan att ett standardbelopp är reserverat för allmänna kostnader och att man inte behöver göra en beräkning av varje samtal, kontorsmaterial eller del av kostnaderna för arbetslokal.

Projektet realiserade tyngdpunkten ”Höjning av fiskresursernas utnyttjande- och förädlingsgrad” i Skärgårdshavets fiskeristrategi och beviljades 6 100 euro i stöd från finansieringsramen för Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp.

Webbsidorna som skapades i projektet uppdateras fortfarande. Målet är att även de övriga turisttjänsteorganisationerna i regionen skulle kopplas till webbplatsen Finland Archipelagos egna sidor. Om en företagare inom fiskbranschen vill ha med sina uppgifter hittar de kontaktuppgifterna på webbplatsen Finland Archipelago. Det lönar sig att besöka den oavsett och använda de lokala tjänsterna, nu när du vet var du hittar dem!

Författare:

Maria Saarinen
fiskeriaktivator
Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp
maria.saarinen@sameboat.fi
0400 260 094

Stöden underlättar för fiskaren i vardagen

Milkari Oy i Borgå är ingen typisk byggfirma, för i företagets verksamhet ingår även kommersiellt fiske.

Firmans vd Ari Toivoniemi har vid sidan av byggnadsarbetena varit fiskare till yrket i ett par årtionden, och under senaste åren har han varit första klassens yrkesfiskare. Vi intervjuade fiskarens dotter Milka Toivoniemi, som ansvarar för bokföringen och det övriga pappersarbetet. Hon har fiskat med vinternät några gånger, även om hon inte drömmer om en karriär som fiskare.

– Jag har också åkt i en hydrokopter, för att den är en så häftig grej, skrattar Milka.

Ari fiskar gös, gädda och abborre, främst med nät. Fisken säljs både till ett fiskföretag i Borgå och genom direktförsäljning på verksamhetsstället. Ordet har spridit sig bland lokalborna, och kundkretsen är trogen.

– All fisk vi fångar säljs, och vi skulle kunna sälja mer, säger Milka.

Fiskare Ari Toivoniemi på vinternät. EMKR-stöd gavs till snöskotern. Foto: Milka Toivoniemi

Investeringar med hjälp av EHFF-stöd underlättar i vardagen

Vid sidan av byggnadsarbeten har man velat utöka fisket, och stöden från Europeiska havs- och fiskerifonden har varit till hjälp i det. De läste om stödmöjligheterna för första gången i Finlands Yrkesfiskarförbunds medlemsutskick och i början av 2017 hade Ari fått mer information på ett EHFF‑informationsmöte. De fick även råd av den dåvarande nätverkskoordinatorn för fiskerinäringen. De har fått stöd till en snöskoter för användning vid fiske med vinternät och till en ismaskin för förvaring av fångsten. I framtiden kommer de även att använda stödet till inköp av en truck och en minilastare. De skulle de använda för att frakta fångsten från båten till verksamhetslokalerna, då det är ett ganska fysiskt krävande arbete utan maskinell hjälp – och även fiskaren själv börjar vara gammal.

– Till en början var det väldigt svårt att ansöka om stöd med alla bilagor man måste bifoga, men efter ett antal ansökningar börjar det vara enkelt.  Även om det ibland känns riktigt jobbigt handlar det om en betydande summa pengar, och därför är det värt besväret, konstaterar Milka.

De har även funderat över förädlingen av den egna fångsten, men än så länge har de hållit sig till försäljning av traditionell rå fisk. Det tar mycket tid att driva en byggfirma, men hon har drömt om att övergå till att arbeta som fiskare på heltid. Milkari Oy:s framtid inom fiske ser Milka ljust på, men hon kan inte rekommendera yrket till alla:

– Man måste ha en passion för det för att orka fiska som yrke. Det är också ett mycket fysiskt krävande arbete. Yrkesfiske verkar vara en livsstil för många. Även pappa hade säkert gärna tillbringat alla dagar på havet om driften av byggfirman hade tillåtit det.

 

Milkari Oy:s projekt i korthet:

Projekt som fått beslut

  • Snöskoter för vinterfiske
  • Ismaskin för fiske
  • EHFF-stöd sammanlagt 3 326 euro
  • Privat finansieringsandel sammanlagt 4 392 euro.

Pågående projekt

  • Truck och lyftkran
  • Minilastare för fiske
  • EHFF-stöd sammanlagt 21 514,00 euro
  • Privat finansieringsandel sammanlagt 32 272,00 euro.

Alla projekt har fått stöd för åtgärden ”ökat värde på fångsten (art. 42; 44.1.e)”.