Stöden underlättar för fiskaren i vardagen

Milkari Oy i Borgå är ingen typisk byggfirma, för i företagets verksamhet ingår även kommersiellt fiske.

Firmans vd Ari Toivoniemi har vid sidan av byggnadsarbetena varit fiskare till yrket i ett par årtionden, och under senaste åren har han varit första klassens yrkesfiskare. Vi intervjuade fiskarens dotter Milka Toivoniemi, som ansvarar för bokföringen och det övriga pappersarbetet. Hon har fiskat med vinternät några gånger, även om hon inte drömmer om en karriär som fiskare.

– Jag har också åkt i en hydrokopter, för att den är en så häftig grej, skrattar Milka.

Ari fiskar gös, gädda och abborre, främst med nät. Fisken säljs både till ett fiskföretag i Borgå och genom direktförsäljning på verksamhetsstället. Ordet har spridit sig bland lokalborna, och kundkretsen är trogen.

– All fisk vi fångar säljs, och vi skulle kunna sälja mer, säger Milka.

Fiskare Ari Toivoniemi på vinternät. EMKR-stöd gavs till snöskotern. Foto: Milka Toivoniemi

Investeringar med hjälp av EHFF-stöd underlättar i vardagen

Vid sidan av byggnadsarbeten har man velat utöka fisket, och stöden från Europeiska havs- och fiskerifonden har varit till hjälp i det. De läste om stödmöjligheterna för första gången i Finlands Yrkesfiskarförbunds medlemsutskick och i början av 2017 hade Ari fått mer information på ett EHFF‑informationsmöte. De fick även råd av den dåvarande nätverkskoordinatorn för fiskerinäringen. De har fått stöd till en snöskoter för användning vid fiske med vinternät och till en ismaskin för förvaring av fångsten. I framtiden kommer de även att använda stödet till inköp av en truck och en minilastare. De skulle de använda för att frakta fångsten från båten till verksamhetslokalerna, då det är ett ganska fysiskt krävande arbete utan maskinell hjälp – och även fiskaren själv börjar vara gammal.

– Till en början var det väldigt svårt att ansöka om stöd med alla bilagor man måste bifoga, men efter ett antal ansökningar börjar det vara enkelt.  Även om det ibland känns riktigt jobbigt handlar det om en betydande summa pengar, och därför är det värt besväret, konstaterar Milka.

De har även funderat över förädlingen av den egna fångsten, men än så länge har de hållit sig till försäljning av traditionell rå fisk. Det tar mycket tid att driva en byggfirma, men hon har drömt om att övergå till att arbeta som fiskare på heltid. Milkari Oy:s framtid inom fiske ser Milka ljust på, men hon kan inte rekommendera yrket till alla:

– Man måste ha en passion för det för att orka fiska som yrke. Det är också ett mycket fysiskt krävande arbete. Yrkesfiske verkar vara en livsstil för många. Även pappa hade säkert gärna tillbringat alla dagar på havet om driften av byggfirman hade tillåtit det.

 

Milkari Oy:s projekt i korthet:

Projekt som fått beslut

  • Snöskoter för vinterfiske
  • Ismaskin för fiske
  • EHFF-stöd sammanlagt 3 326 euro
  • Privat finansieringsandel sammanlagt 4 392 euro.

Pågående projekt

  • Truck och lyftkran
  • Minilastare för fiske
  • EHFF-stöd sammanlagt 21 514,00 euro
  • Privat finansieringsandel sammanlagt 32 272,00 euro.

Alla projekt har fått stöd för åtgärden ”ökat värde på fångsten (art. 42; 44.1.e)”.