Fortsatt nationellt coronaunderstöd har godkänts

Statsrådet godkände den 30 december 2020 en förlängning av systemet med coronaunderstöd till fiskeriföretag. Ändringen av den statsrådsförordning som ligger till grund för understödet trädde i kraft den 31 december 2020 och utbetalningen av understödet fortsätter såleds fram till den 30 juni 2021. Ansökningarna lämnas in till närings-, trafik- och miljöcentralerna senast den 31 maj 2021.

Förordningen och beslutet finns på statsrådets webbplats.