Lokal utveckling

Jord- och skogsbruksministeriet har valt de lokala fiskeaktionsgrupper, även kallade fiskeleadergrupper, som ska ansvara för lokal utveckling av fiskerinäringen under Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens nya programperiod. På det finländska fastlandet finns det i fortsättningen tio lokala fiskeaktionsgrupper, och gruppernas verksamhet täcker ett betydligt större geografiskt område än under den tidigare programperioden.

Syftet med den lokalt ledda utvecklingen är att stödja utvecklingsverksamhet som baserar sig på regionens behov och styrkor, utnyttja lokal sakkunskap och ge människor möjligheter att delta i utvecklingen av den egna regionen och dess fiskerinäring.

Fiskerinäringens leaderverksamhet fortsätter under den nya perioden även på Åland, där det tidigare har funnits en lokal fiskeaktionsgrupp. Åland har ett eget ansökningsförfarande, som genomförs senare.

Se aktionsgruppen i ditt område från kartan nedan.
Till bilden har fogats kontaktuppgifter för fiskeaktionsgrupper.

Kalaleader-ryhmät kartalla

Läs mer om grupper:

Lapin Kalaleader

Perämeren rannikon Kalaleader

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader

Österbottens Fiskeleader

Itä-Suomen Kalaleader

Sisä-Suomen Kalaleader

Kuha-Suomen Kalaleader

Lännen Kalaleader

Skärgårdshavets Fiskeleader

Sydkustens Fiskeleader