Vad kan jag få stöd för?

Vad kan jag få stöd för?

Finlands program i Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) 2021–2027 stöder utveckling av och investeringar i fiskeri, lokal utveckling samt miljöprojekt inom fiskeri. Dessutom finansieras projekt inom maritimpolitik samt fiskeövervakning och datainsamling.

Muikun lapiointia troolarissa © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Vad kan jag få stöd för?

Stöd från EHFVF beviljas för projekt som stämmer överens med Finlands program som uppfyller urvalskriterierna.

Osa tuettavista toimista on jatkuvasti haettavissa, osaan voi hakea rahoitusta ainoastaan erikseen avattavissa määräaikaisissa hakumenettelyissä. Jatkuvat ja määräaikaiset hakumenettelyt sekä suunnitelman tulevista hakumenettelyistä löydät täältä:

En del av de insatser som stöds kan ansökas löpande, för en del kan finansiering ansökas endast genom tidsbegränsade ansökningsförfaranden som öppnas separat. Löpande och tidsbegränsade ansökningsförfaranden samt planen för kommande ansökningsförfaranden hittar du här:

Plan för öppnande av ansökningsförfaranden

Fiskeleadergrupperna beviljar stöd från EHFVF ur sin egen finansieringskvot i enlighet med sin egen lokala strategi. Grupperna beslutar själv om att öppna ansökningsförfaranden. Mer information om fiskeleadergrupperna hittar du här.

Anvisningar om hur du ansöker om stöd hittar du här.