Tuet kalastajille

Kalastajat voivat hakea tukea esimerkiksi kalastusaluksen moottorinvaihtoon, kalastuksen innovointiin ja ympäristöinvestointeihin tai toiminnan monipuolistamiseen. Tukien tavoitteena on ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen edistäminen (Unionin painopiste 1). Tuen määrä vaihtelee tukimuodottain. Oletko kiinnostunut ammattikalastajaksi ryhtymisestä? Lue lisää aiheesta ELY-keskuksen sivuilta!

Kuka voi hakea?

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukea myönnetään kalastajalle, jonka itse pyytämän saaliin arvo ylittää 10 000 euroa (kolmen edellisen vuoden keskiarvo tai kolmen seuraavien vuosien suunnitelma). Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 1 000 euroa, tukea ei myönnetä. Korvausinvestoinnit moottorin vaihtoa lukuun ottamatta eivät ole tukikelpoisia.

Tuen saamiseksi on myös täytettävä yleiset tukiedellytykset ja toimenpidekohtaiset valintaperusteet.

Jatkuva ja määräaikainen haku

Kalastuksen tukimuodot ovat joko määräaikaisen tai jatkuvan haun piirissä.

Jatkuvassa haussa ovat seuraavat tukimuodot:

 • Terveys ja turvallisuus kalastuksessa
 • Kalastusaluksen moottorivaihto
 • Kalastuksen ympäristöinvestoinnit
 • Saaliin arvon lisääminen
 • Nuorten kalastajien tuki
 • Toiminnan monipuolistaminen
 • Kalastuksen neuvontapalvelut
 • Osaaminen ja vuoropuhelu
 • Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (alle 200 000€ / 60%)
 • Alueelliset kalatalousryhmät

Määräaikaisia tukimuotoja ovat:

 • Kalastuksen innovointi
 • Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus
 • Kalastuksen ympäristöinnovointi
 • Vesiekosysteemin suojelu ja ennallistaminen
 • Kalasataminen ja purkupaikkojen kehittäminen
 • Jätteiden kerääminen merestä
 • Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen