Restaurering av lekplats och vandringsled för fisk i Molpe

Projektets syfte är att restaurera en vandringsled med fisktrappa och en lekplats i Molpe och utvärdera hur man på sikt kan säkerställa möjligheterna för fiskens fortplantning. Projektet strävar till att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för yrkesfiskarna och...

Nya bedömningsblanketter bekräftad

Jordbruks- och skogsbruksministeriet bekräftade den 3.5.2018 nya EMFF bedömningsblaneketter som ersätter tidigare validerade blanketter. Man kan hitta den nya bedömningsblanketter här. Läs ministeriets beslutet här (på finska)