Ansökningsanvisningar och blanketter

Alla ansökningsanvisningar, bulletiner och blanketter relaterade till EHFF-stöd publiceras här. Utöver dessa hittar du blanketter relaterade till fisket på NTM-centralens hemsida.

Ansökningsanvisningar

Hållbart fiske
Hållbart fiske – art. 26 – Innovation inom fisket
Hållbart fiske – art. 27 – rådgivningstjänster inom fisket 
Hållbart fiske – art. 28 – Partnerskap mellan forskare och fiskare
Hållbart fiske – art. 29 – Kunnande och social dialog
Hållbart fiske – art. 30 – Diversifiering av inkomst
Hållbart fiske – art. 31 – Etableringsstöd för unga fiskare
Hållbart fiske – art. 32 – Hälsa och säkerhet
Hållbart fiske – art. 38 – Miljöinvesteringar inom fisket
Hållbart fiske – art. 39 – Fiskets miljöinnovation
Hållbart fiske – art. 40 – skydd och återställande av vattenekosystem
Hållbart fiske – art. 40 – Insamling av avfall från havet
Hållbart fiske – art. 40 – säl- och skarvkompensation
Hållbart fiske – art. 41 – motorbyte på fiskefartyg
Hållbart fiske – art. 42 – förbättrande av fångstens mervärde
Hållbart fiske – art. 43 – utveckling av fiskehamnar och landningsplatser

Hållbart vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 47 – innovationer i vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 48 – Investeringar i vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 49 – Förvaltnings-, avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruk
Hålbart vattenbruk – art. 50 – främjande av humankapital och nätverksbyggande 
Hållbart vattenbruk – art. 51 – utveckling i vattenbruksområden 
Hällbart vattenbruk – art. 56 – åtgärder för djur hälsa och välbefinnande 

Lokalt ledd utveckling
Lokalt ledd utveckling – art. 63 – Fiskeriaktiongruppernas lokalt ledda utvecklingsprojekt 

Gemensamma fiskepolitiken
Ansökningsanvisning – art. 76 – fiskeövervakning

Fiskeberedning och handel
Fiskeberedning och handel – art. 68 – saluföringsåtgärder
Fiskeberedning och handel – art. 69 – Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Bedömningsblanketter

Hållbart fiske
Hållbart fiske – art. 26 – innovation inom fisket
Hållbart fiske – art. 27 – Rådgivningstjänster inom fisket
Hållbart fiske – art. 28 – partnerskap mellan forskare och fiskare
Hållbart fiske – art. 29 – Humankapital och dialog
Hållbart fiske – art. 30 – Diversifiering av verksamheten
Hållbart fiske – art. 31 – Etableringsstöd för unga fiskare
Hållbart fiske – art. 32 – Hälsa och säkerhet
Hållbart fiske – art. 38 – Miljöinvesteringar inom fisket
Hållbart fiske – art. 39 – fiskets miljöinnovation
Hållbart fiske – art. 40 – insamling av avfall från havet
Hållbart fiske – art. 40 – skydd och återställande av vattenekosystem
Hållbart fiske – art. 40 – Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och skarvar
Hållbart fiske – art. 41 – Modernisering eller ersättning av motorer
Hållbart fiske – art. 42 – Förbättrande av fångstens mervärde
Hållbart fiske – art. 43 – utveckling av fiskehamnar och landningsplatser

Lokalt utveckling
Lokalt utveckling – art 63 – Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen

Hållbart vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 47 – innovationer i vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 48 – investeringar i vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 49 – rådgivningstjänster för vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 50 – Humankapital och nätverksbyggande
Hållbart vattenbruk – art. 56 – Djurens hälsa och välbefinnande
Hållbart vattenbruk – art. 57 – Försäkring för vattenbruksbestånd

Fiskeberedning och handel
Fiskeberedning och handel – art. 66 – Produktions- och saluföringsplaner
Fiskeberedning och handel – art. 68 – Utveckling av marknaden
Fiskeberedning och handel – art. 69 – Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter