Ansökningsanvisningar och blanketter

Alla ansökningsanvisningar, bulletiner och blanketter relaterade till EHFF-stöd publiceras här. Utöver dessa hittar du blanketter relaterade till fisket på NTM-centralens hemsida.

Ansökningsanvisningar

Hållbart fiske
Hållbart fiske – art. 26 – Innovation inom fisket (PDF)
Hållbart fiske – art. 27 – rådgivningstjänster inom fisket (PDF)
Hållbart fiske – art. 28 – Partnerskap mellan forskare och fiskare (PDF)
Hållbart fiske – art. 29 – Kunnande och social dialog (PDF)
Hållbart fiske – art. 30 – Diversifiering av inkomst (PDF)
Hållbart fiske – art. 31 – Etableringsstöd för unga fiskare (PDF)
Hållbart fiske – art. 32 – Hälsa och säkerhet (PDF)
Hållbart fiske – art. 38 – Miljöinvesteringar inom fisket (PDF)
Hållbart fiske – art. 39 – Fiskets miljöinnovation (PDF)
Hållbart fiske – art. 40 – Skydd och återställande av vattenekosystem (PDF)
Hållbart fiske – art. 40 – Insamling av avfall från havet (PDF)
Hållbart fiske – art. 40 – Säl- och skarvkompensation (PDF)
Hållbart fiske – art. 41 – Motorbyte på fiskefartyg (PDF)
Hållbart fiske – art. 42 – Förbättrande av fångstens mervärde (PDF)
Hållbart fiske – art. 43 – Utveckling av fiskehamnar och landningsplatser (PDF)

Hållbart vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 47 – Innovationer i vattenbruk (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 48 – Investeringar i vattenbruk (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 49 – Förvaltnings-, avbytar- och rådgivningstjänster för vattenbruk (PDF)
Hålbart vattenbruk – art. 50 – Främjande av humankapital och nätverksbyggande (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 51 – Utveckling i vattenbruksområden (PDF)
Hällbart vattenbruk – art. 56 – Åtgärder för djur hälsa och välbefinnande (PDF)

Lokalt ledd utveckling
Lokalt ledd utveckling – art. 63 – Fiskeriaktiongruppernas lokalt ledda utvecklingsprojekt (PDF)

Gemensamma fiskepolitiken
Ansökningsanvisning – art. 76 – Fiskeövervakning (PDF)

Fiskeberedning och handel
Fiskeberedning och handel – art. 68 – Saluföringsåtgärder (PDF)
Fiskeberedning och handel – art. 69 – Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (PDF)

Bedömningsblanketter

Hållbart fiske
Hållbart fiske – art. 26 – innovation inom fisket (PDF)
Hållbart fiske – art. 27 – Rådgivningstjänster inom fisket (PDF)
Hållbart fiske – art. 28 – partnerskap mellan forskare och fiskare (PDF)
Hållbart fiske – art. 29 – Humankapital och dialog (PDF)
Hållbart fiske – art. 30 – Diversifiering av verksamheten (PDF)
Hållbart fiske – art. 31 – Etableringsstöd för unga fiskare (PDF)
Hållbart fiske – art. 32 – Hälsa och säkerhet (PDF)
Hållbart fiske – art. 38 – Miljöinvesteringar inom fisket (PDF)
Hållbart fiske – art. 39 – fiskets miljöinnovation (PDF)
Hållbart fiske – art. 40 – insamling av avfall från havet (PDF)
Hållbart fiske – art. 40 – skydd och återställande av vattenekosystem (PDF)
Hållbart fiske – art. 40 – Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och skarvar (PDF)
Hållbart fiske – art. 41 – Modernisering eller ersättning av motorer (PDF)
Hållbart fiske – art. 42 – Förbättrande av fångstens mervärde (PDF)
Hållbart fiske – art. 43 – utveckling av fiskehamnar och landningsplatser (PDF)

Lokalt utveckling
Lokalt utveckling – art 63 – Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen (PDF)

Hållbart vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 47 – innovationer i vattenbruk (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 48 – investeringar i vattenbruk (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 49 – rådgivningstjänster för vattenbruk (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 50 – Humankapital och nätverksbyggande (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 56 – Djurens hälsa och välbefinnande (PDF)
Hållbart vattenbruk – art. 57 – Försäkring för vattenbruksbestånd (PDF)

Fiskeberedning och handel
Fiskeberedning och handel – art. 66 – Produktions- och saluföringsplaner (PDF)
Fiskeberedning och handel – art. 68 – Utveckling av marknaden (PDF)
Fiskeberedning och handel – art. 69 – Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (PDF)