Jord- och skogsbroksministeriet har bekräftat nya ansökningsanvisningar

Jord- och skogsbroksministeriet bekräftade nya ansökningsanvisningar den 26 juni 2018 för följande åtgärder:

Hållbart fiske – art. 27 – rådgivningstjänster inom fisket
Hålbart vattenbruk – art. 50 – främjande av humankapital och nätverksbyggande
Hållbart vattenbruk – art. 51 – utveckling i vattenbruksområden
Hällbart vattenbruk – art. 56 – utgärder för djur hälsa och välbefinnande

Inledning av ett tillfälligt ansökningsförfarande för säl- och skarvkompensation

Jord- och skogsbroksministeriet har informerat om inledning av ett tillfälligt ansökningsförfarande för kompensation för fångstskador orsakade av sälar och skarvar. Ansökningsförfarande gäller kompensation för fångst förluster under år 2017, och sista ansökningsdag är 1.10.2018. Ansökan måste lämnas in senast kl. 1.10.2018 på fondens informationssystem (www.mavi.fi/hyrra) vid midnatt eller skriftligen med ansökningsblanketten den 1 oktober 2018 kl 16.15 på NTM-centralens registraturen.

Jord- och skogsbruksministeriets beslutet: Hyljekorvausten määräaikainen hakumenettely 11.6.2018 (på finska).

Ansökningsanvisning – säl- ja skarvkompensation 11.6.2018