Jord- och skogsbroksministeriet har bekräftat nya ansökningsanvisningar

Jord- och skogsbroksministeriet bekräftade nya ansökningsanvisningar den 26 juni 2018 för följande åtgärder:

Hållbart fiske – art. 27 – rådgivningstjänster inom fisket
Hålbart vattenbruk – art. 50 – främjande av humankapital och nätverksbyggande
Hållbart vattenbruk – art. 51 – utveckling i vattenbruksområden
Hällbart vattenbruk – art. 56 – utgärder för djur hälsa och välbefinnande