Fiskerinäringens mål för regeringsprogrammet

De viktigaste organisationerna inom fiskeindustrin har publicerat gemensamma regeringens programmål när vårparlamentariska valet närmar sig: FISKERINÄRINGENS MÅL FÖR REGERINGSPROGRAMMET: ALLA HAR RÄTT ATT ÄTA INHEMSK FISK