Luke: Hylkeet kalastajien ja kalankasvattajien kiusana

Vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat rahalliset vahingot kaupallisille kalastajille olivat noin 350 000 euroa ja kalankasvattajille noin miljoona euroa. Tiedot perustuvat kalastajien ja kalankasvattajien jättämiin vahinkoilmoituksiin. Hyljekannat ovat vahvistuneet...

MMM: Ensimmäinen vientilupa suomalaisille kalatuotteille Kiinaan

Kiina on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion ja Ruokaviraston vienninedistämismatkan yhteydessä myöntänyt ensimmäistä kertaa vientiluvan suomalaisille kalatuotteille. Kiinan viranomaisten myöntämä vientihyväksyntä on laitoskohtainen ja...

Ammattikalastuksen taitoja opetetaan YouTubessa

’Kalakäsi’ eli kyelikietâ on inarinsaamelainen käsite. Se on se kauha, jolla kaivaistaan kattilasta kalaa lautaselle. Jotta paikallista laatukalaa nousisi kattiloista lautasille sekä täällä pohjoisessa että kauempanakin, pitää jonkun sitä kalastaa. Menekki pohjoisen...

Yleisiä vesialueita siirtyi osaksi kansallispuistoa Saaristomerellä

Lähes 20 000 hehtaarin alue valtion yleisiä vesialueita on lohkottu osaksi Saaristomeren kansallispuistoa. Muutos vaikuttaa kalastukseen ja metsästykseen Kemiönsaaren ja Paraisten kuntien alueella. Jatkossa niihin tarvitaan erillinen lupa. Valtion yleisillä...