ELY-keskus tiedottaa: Kaupallisten jokilohisaaliiden merkintä

ELY-keskuksen tiedote 28.1.2019: Kaupallisten jokisaaliiden merkintä (PDF) Jokialueelta kaupallisessa kalastuksessa pyydettyjen Itämerestä peräisin olevien lohien ensimyynti on sallittu vain sellaisille kaupallisille kalastajille, jotka ovat ilmoittaneet elinkeino-,...

Kalatoimialan hallitusohjelmatavoitteet

Elinkeinokalatalouden keskeiset järjestöt ovat julkaisseet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet kevään eduskuntavaalien lähestyessä: KALATOIMIALAN HALLITUSOHJELMATAVOITTEET: KAIKILLA ON OIKEUS SYÖDÄ KOTIMAISTA KALAA

Luke: Hylkeet kalastajien ja kalankasvattajien kiusana

Vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat rahalliset vahingot kaupallisille kalastajille olivat noin 350 000 euroa ja kalankasvattajille noin miljoona euroa. Tiedot perustuvat kalastajien ja kalankasvattajien jättämiin vahinkoilmoituksiin. Hyljekannat ovat vahvistuneet...

MMM: Ensimmäinen vientilupa suomalaisille kalatuotteille Kiinaan

Kiina on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallion ja Ruokaviraston vienninedistämismatkan yhteydessä myöntänyt ensimmäistä kertaa vientiluvan suomalaisille kalatuotteille. Kiinan viranomaisten myöntämä vientihyväksyntä on laitoskohtainen ja...