Finska fiskprodukter har för första gången fått exporttillstånd till Kina

I samband med jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallios och Livsmedelsverkets handelsfrämjande resa har Kina för första gången beviljat exporttillstånd för finska fiskprodukter. Det exportgodkännande som de kinesiska myndigheterna har beviljat är anläggningsspecifikt och gäller tills vidare en finsk tillverkare av fiskprodukter.

Exporttillståndet gäller uttryckligen finsk fisk, norsk lax kan inte exporteras till Kina via Finland. Tillståndet gäller vissa fiskarter och -produkter, bland annat nedfryst, saltad och rökt finsk lax, regnbåge, sik och mört.

– Blå bioekonomi är ett av regeringens spetsprojekt. Det nya kinesiska marknadsområdet öppnar enorma möjligheter för hela den finska fiskerinäringen. Våra rena vattendrag ger sådana fiskprodukter som efterfrågas mer och mer världen över, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Exporttillståndsfrågorna har beretts av jord- och skogsbruksministeriets och Livsmedelsverkets exportteam (Livsmedelssäkerhetsverket fram till ingången av 2019). De kinesiska myndigheterna har fått omfattande redogörelser för tillverkningen av fiskprodukter i Finland och myndigheterna har också gjort inspektionsbesök i Finland.

Ytterligare upplysningar:
Hentriikka Kontio, veterinärråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 731 2260
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 029 1910
Risto Lahti, specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 565 0424
Riitta Rahkila, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn +358 50 591 4790