Frågor och svar om konsekvenserna av coronavirusutbrottet för fiskerisektorn

På denna sida samlar vi frågor som ställts till  fiskeriförvaltningen om coronaviruslägets konsekvenser för fiskerisektorn. Vi uppdaterar sidan i takt med att lägesbilden blir uppdaterad och vi får mer aktuell information. Information om det nationella stödet har uppdaterats  att de motsvarar villkoren i den ändring av statsrådets förordning som trädde i kraft 5.10.2020