De första öppna förberedande evenemangen för Skärgårdshavets fiskeristrategi 2021-2027

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat att fortsätta fiskerigruppernas verksamhet även under den kommande programperioden av Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027.

Ansökningen till Europeiska havs- och fiskerifondens fiskerigrupp under kommande programperiod torde inledas i höst. Skärgårdshavets fiskerigrupp ordnar beredningsmöten som är öppna för alla i maj. Läs mer om evenemangen och anmäl dig till dem här.