Så här ansöker du om EHFVF-stöd

Så här ansöker du om EHFVF-stöd

På denna sida hittar du information om EHFVF:s stödmöjligheter samt anvisningar om hur du ansöker om stöd, genomför projekt och ansöker om utbetalning.

Siikavene aalloilla © maaseutuverkosto, Markku Saiha

Så här ansöker du om EHFVF-stöd

1.

Utforma en projektidé

3.

Lämna ansökan elektroniskt i systemet Hyrrä.

  • Läs vid behov anvisningar för Hyrrä och vanliga frågor och svar (på finska).
  • Gör upp en projektplan och bifoga den till ansökan i Hyrrä.
  • Fyll noggrant i de indikatoruppgifter som beskriver projektets mål. Anvisningar om resultatindikatorer
  • Om du planerar att skaffa begagnade maskiner eller apparater, läs anvisningarna om skaffande av begagnade varor. Berätta i projektplanen ifall anskaffningen av begagnade varor är känd redan när ansökan lämnas in.
  • Kom ihåg att berättigandet till stöd för kostnaderna först börjar när en ansökan som undertecknats elektroniskt har skickats i systemet Hyrrä – kostnaden anses ha uppkommit när en bindande beställning har gjorts eller ett bindande avtal har ingåtts.

4.

Kontrollera vid behov hos NTM-centralen att ansökan har kommit fram.

Ansökan kan kompletteras senare, men den inlämnade ansökan ska innehålla grundläggande uppgifter.

5.

Du får stödbeslutet elektroniskt till Hyrrä.

Läs noga det beslut du får.

6.

Informera om projektet.

Anvisningar om hur du kan informera om projektet finns här.

7.

Genomför projektet i enlighet med stödbeslutet.

8.

Lämna in en ansökan om utbetalning i Hyrrä för de kostnader som uppkommit.

Fyll noggrant i de resultatindikatorer som beskriver genomförandet av projektet. Anvisningar om resultatindikatorer

9.

Observera att beslutet om investeringsstöd förutsätter att verksamheten fortsätter i minst fem (eller tio) år.

Om verksamheten upphör tidigare kan stödet återkrävas.