Finansiering för företags utvecklingsprojekt kan sökas fortlöpande från och med den 17 april 2023. Finansiering kan sökas för företags utvecklingsprojekt inom fiske, vattenbruk och fiskförädling inom åtgärderna:

1.1.1: Innovationer, utveckling och rådgivning om kommersiellt fiske

2.1.1: Innovationer, utveckling och rådgivning om vattenbruk

2.2.1: Innovationer, utveckling och rådgivning om förädling av fisk

Närmare anvisningar finns här.