Finansiering för företags utvecklingsprojekt kan sökas fortlöpande

Finansiering för företags utvecklingsprojekt kan sökas fortlöpande från och med den 17 april 2023. Finansiering kan sökas för företags utvecklingsprojekt inom fiske, vattenbruk och fiskförädling inom åtgärderna:

1.1.1: Innovationer, utveckling och rådgivning om kommersiellt fiske

2.1.1: Innovationer, utveckling och rådgivning om vattenbruk

2.2.1: Innovationer, utveckling och rådgivning om förädling av fisk

Närmare anvisningar finns här.