NTM-central och ESKO fiskeri gruppen: Informationstillfällen

NTM-centralen och ESKO fiskerigruppen ordnar informationstillfällen gällande övervakningen av det kommersiella fisket. Program: Närfisk som miljögäning NTM-central: aktuell information för kommersiella fiskare och fisk uppköpare Laxfiske EHFF-stödmöjligheterna, ny...

Nya möjligheter för finländska fiskprodukter i Kina

De kinesiska myndigheterna har beviljat exporttillstånd till tre nya finländska anläggningar inom fiskbranschen. Exporttillståndet gäller vissa anläggningar och har nu beviljats sammanlagt fyra finländska producenter av fiskprodukter. De nya exporttillstånden har...

Maria Saarinen fick Årets Fiskebragd pris av Åbolands Fiskarförbund

Fiskeriaktivator Maria Saarinen Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp fick i år Åbolands fiskarförbunds priset ”Årets Fiskebragd”.  Maria har ihärdigt och målmedvetet arbetat för yrkesfiskarnas väl i Skärgårdshavet och Åboland och fört fiskets talan i många sammanhang....