Nya möjligheter för finländska fiskprodukter i Kina

De kinesiska myndigheterna har beviljat exporttillstånd till tre nya finländska anläggningar inom fiskbranschen. Exporttillståndet gäller vissa anläggningar och har nu beviljats sammanlagt fyra finländska producenter av fiskprodukter.

De nya exporttillstånden har beviljats Kuusisen Kala Oy (Lovisa), Heimon Kala Oy (Renko) och Ab Chipsters Food Oy (Kervo). Det första finländska företaget med exporttillstånd till Kina är Kalaneuvos Oy (Sastamala), som beviljades tillståndet i januari 2019 i samband med jord- och skogsbruksministeriets och andra finländska myndigheters exportfrämjande resa till Kina.

– Det här är en glädjande nyhet och en efterlängtad utökning av vår export. Efter det första tillståndet framskred ärendet snabbt, konstaterar kanslichef Jaana Husu-Kallio vid jord- och skogsbruksministeriet.

Anhållan om exporttillstånd har beretts i ett gemensamt exportteam med företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, utrikesministeriet och Livsmedelsverket. Livsmedelsverket har tillhandahållit de kinesiska myndigheterna omfattande utredningar om produktionen av fiskprodukter i Finland. De kinesiska myndigheterna har också avlagt inspektionsbesök i Finland.

– De här tillstånden är ett fint exempel på hur långsiktigt exportfrämjande arbete under flera års tid ger resultat som gynnar den finländska livsmedelsproduktionen, konstaterar Jenni Kiilholma, som är chef för Livsmedelsverkets exportsektion.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910
Tuula Lundén, överinspektör, Livsmedelsverket, tfn 050 440 8976