Maria Saarinen fick Årets Fiskebragd pris av Åbolands Fiskarförbund

Fiskeriaktivator Maria Saarinen Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp fick i år Åbolands fiskarförbunds priset ”Årets Fiskebragd”.

Som pris fick Maria en handvävd pläd från Åbolands Hanntverk/Taito.

 Maria har ihärdigt och målmedvetet arbetat för yrkesfiskarnas väl i Skärgårdshavet och Åboland och fört fiskets talan i många sammanhang.

Åbolands Fiskarförbund vill med priset tacka Maria och visa sina erkänsla för de uppskattade och värdefulla insatser hon gjort till gagn för fiskerinäringen i Åboland.

Priset överräcktes av ordförande Michael Oksanen och verksamhetsledare Kaj Mattsson på årsmötet i Labbnäs den 29.3.2019.