Effektivare kontroll av fiskeriprodukternas spårbarhet

Kontrollen av spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter blir effektivare från och med juni 2020. Alla partier med havsfångade och -odlade fiskeriprodukter ska vara spårbara i alla led av produktion, bearbetning och distribution från fångsten till...

Ansökan om krisstöd för fiskeriföretag inleds den 18 maj 2020

De nationella stöden för fiskerinäringen till företag som drabbats av coronavirusepidemin har godkänts.  Företagen kan få 3 000 – 10 000 euro i understöd. Stöd kan sökas av de företag inom fisket, vattenbruket, fiskförädlingen och fiskhandeln som fått ekonomiska...

Förskottsbetalningar är nu möjliga också i investeringsprojekt

Det är nu möjligt att ur Europeiska havs- och fiskerifonden göra förskottsbetalningar även för investeringsprojekt om projekten hänför sig till anpassningen till coronavirusepidemin. Riksdagen har godkänt en lagändring som trädde i kraft den 4 maj 2020. För...