Förskottsbetalningar är nu möjliga också i investeringsprojekt

Det är nu möjligt att ur Europeiska havs- och fiskerifonden göra förskottsbetalningar även för investeringsprojekt om projekten hänför sig till anpassningen till coronavirusepidemin.

Riksdagen har godkänt en lagändring som trädde i kraft den 4 maj 2020.

För investeringsprojekt kan betalas förskott enligt samma principer som för utvecklingsprojekt. På grund av coronavirusläget har förskottsbetalningar för utvecklingsprojekt varit möjliga redan tidigare.

 

Läs mer om ansökan om förskottsbetalningar: Anvisning om förskottsbetalningar, höjning av stödnivåer och hamnar.