Ersättning av kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling

NTM-centralen i Egentliga Finland öppnar ansökningsförfarandet gällande understödet för kostnader för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling fr.o.m. den 8.5.2020.

Understödet kan beviljas för perioden 8e april 2020 till slutet av 2023. Ansökningstiden är kontinuerlig och årligen kan understödet för behandlingen av högst 400 st. avlägsnade gråsälshanar beviljas.Statsrådets förordning (184/2020) innehåller bestämmelser om användningsändamål, maximibelopp och beviljningsförfaranden för understöd.

Understödet kan beviljas åt:

  • företag som bedriver fiskodling
  • kommersiella fiskare i grupp 1
  • kommersiella fiskare i grupp 2, vars genomsnittliga omsättning av försäljningen av fisk som fiskaren själv fångat eller av bearbetade fiskeriprodukter av sådan fisk under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 3 000 euro

Understödet kan  beviljas för avlägsnande av gråsälshanar som orsakat skador för fiske eller fiskodlingsverksamhet och som därför har avlägsnats från fiskeredskap eller fiskodlingar eller från deras omedelbara närhet.

 

Mer information om understödet och ansökan om understöd finns  NTM-centralens webbplats.