Utkastet till Finlands nya EHFVF-program är öppet för kommentarer

Det första utkastet till Finlands nationella program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden har blivit klart. Utkastet kan kommenteras i webbtjänsten dinåsikt.fi fram till den 22 augusti 2021.  Utkastet innehåller programmets viktigaste delar, dvs. dess...

Fiskeriföretag fortsätter att få temporärt stöd

Statsrådet beslutade att förlänga systemet med understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation fram till utgången av 2021. När det gäller understöd till primärproduktionsföretag inom fiskerinäringen förlängdes bara...