Utkastet till Finlands nya EHFVF-program är öppet för kommentarer

Det första utkastet till Finlands nationella program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden har blivit klart. Utkastet kan kommenteras i webbtjänsten dinåsikt.fi fram till den 22 augusti 2021. 

Utkastet innehåller programmets viktigaste delar, dvs. dess strategi, en SWOT-analys av verksamhetsområdet, motiveringar till de val som görs i programmet samt de åtgärder som ska finansieras. I EU-förordningarna fastställs riktlinjerna för hur finansieringen ska riktas. I EU-förordningarna fastställs också programmets struktur och de frågor som ska behandlas i programmet.

I fondprogrammet kan Finland ställa upp nationella mål och planera de åtgärder som ska vidtas för att uppnå målen. Genom enkäten i webbtjänsten dinåsikt.fi vill man inkludera personer utanför de officiella arbetsgrupperna i beredningen av programmet. Via enkäten hoppas man på att få mångsidiga kommentarer och idéer för vidareutveckling av de centrala delarna av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.

De kommentarer som ges i enkäten beaktas vid beredningen av programmet före den officiella remissbehandlingen på hösten.

Gå till tjänsten via länken dinasikt.fi. I tjänsten hittar du utkastet till Finlands program och enkäten gällande det.