Fastställande av en tillfällig handelsbeteckning för fiskeri- och vattenbruksprodukt (japansk venusmussla)

Jord- och skogsbruksministeriet har 29.9.2021 fastställt en tillfällig handelsbeteckning för japansk venusmussla (Ruditapes philippinarum) för ett år.

Beslutet hittar du här.