Ansökningstiden för ersättning för skador orsakade av sälar och skarvar avslutas den 1 november 2021

Ansökningstiden för tidsbunden ansökningsomgång för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst är 1.9 − 1.11.2021. På grund av de bestämmelser om distansarbete och säkerhet som beror på coronavirusepidemin ska ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt.

Läs mer om ansökningsomgång här.