Ansökningstiden för ersättning för skador orsakade av sälar och skarvar fortsätter fram till den 2 november 2020

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 7 juli 2020 en tidsbunden ansökningsomgång för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst. Ansökningstiden var 1.8 – 30.9.2020. På grund av coronaepidemin har man i första hand kunnat lämna in ansökningarna på elektronisk väg. Ministeriet förlänger ansökningstiden fram till den 2 november 2020 för att alla sökande har tillräckligt med tid att lämna in sina ansökningar.

Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen, det vill säga den 2 november 2020, eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett senast den 2 november kl.16.15.