Ansökningstiden för säljfrämjande insatser börjar den 21 februari 2023

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat en tidsbunden ansökningsomgång för säljfrämjande insatser. Ansökningstiden går ut den 10.3.2023.

Ansökningsomgångens målsättning är att stöda allmännyttiga projekt som gynnar miljösertifierade fiskprodukters tillträde till marknaden.

Ansökningstiden går ut den 10.3.2023. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen. I Hyrrä ska man välja programperioden 2021-2027 och åtgärdshelheten säljfrämjande insatser.

Läs beslutet om ansökningsomgången (PDF) (på finska)