Planen för att öppna de återstående EHFVF ansökningsförfarandena har publicerats

En preliminär plan för att öppna de återstående ansökningsförfarandena har publicerats den 22 december 2022. Planen uppdateras vid behov.

Planen hittar du här.