Kalatalousverkosto.fi har öppnats – välkommen med!

Kuva: Omer Levin, Luonnonvarakeskuksen arkisto

Det nationella fiskerinätverket samlar fiskeribranschens aktörer runt samma bord för att diskutera frågor som är viktiga för fiskerinäringarna. Syftet är att öka samarbetet inom branschen, sprida god praxis och tillvägagångssätt samt att utveckla kunnande.

Det nationella fiskerinätverket har lanserats för att stödja kommunikationen och effektiviteten av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens program för Finland. På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet ansvarar Fiskeleader-grupperna för nätverkets verksamhet. Nätverket är öppet för alla.

Registrera dig som användare och börja nätverka

Det enklaste sättet att delta är att registrera sig som användare på plattformen Kalatalousverkosto.fi. När du har registrerat dig kan du delta i diskussioner i de olika temagrupperna, nätverka med andra aktörer samt till exempel lägga till evenemang i ditt område i evenemangskalendern. För närvarande är följande temagrupper aktiva: Utbildning och rekrytering, Smarta partnerskap, Rådgivning och åtgärder för att stödja tillväxt, Kommunikation och påverkan samt Internationalisering.

Johanna Möttönen, aktivator för Kuha-Suomen Kalaleader och ansvarig för temagruppen Kommunikation och påverkan, ser fiskerinätverket först och främst som en mötesplats. “Det är här information och människor möts. Vårt servicelöfte är, att de sakkunniga inom fiskerisektorn, svar på aktuella informationsbehov samt t.ex. samarbetspartners kan nås via det Nationella fiskerinätverket.”

Det nationella fiskerinätverket samfinansieras av jord- och skogsbruksministeriet och Europeiska unionen.

Kom med och registrera dig som användare här!