Planen för de tidsbundna ansökningsomgångarna har uppdaterats

Planen som gäller den Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) tidsbundna ansökningsomgångar och tidpunkten för när dessa inleds har uppdaterats. Till följande inleds ansökningsomgångar för sälersättningar på sommaren och för säljfrämjande insatser på hösten 2024. Planen uppdateras nästa gång i september 2024.

I planen för de tidsbundna ansökningsomgångarna finns information om EHFVF:s ansökningsförfaranden och när ansökningsomgångarna inleds. Fortlöpande ansökningar är bland annat investeringar inom fiskerinäringen, projekt för utveckling av företag samt byte av motorer och förbättring av energieffektiviteten.

Planen uppdateras tre gånger om året och nästa uppdatering görs i september 2024. Den uppdaterade planen hittar du här.