Mervärde för strömmingsfångst

4.10.2017

Strömmingryssja i Merikarvia. Bild: Markku Saiha

 

Pyhäjärvi-institutet har startat ett projekt under vilket man kartlägger möjliga mervärdesprodukter som kunde fås av strömming och som har kommersiell potential.

 

För odlad regnbågslax har man redan länge undersökt sidoströmmar som uppkommer i samband med förädling av fisk. Sidoströmmar i förädling av fisk är speciellt resterna som uppkommer i rensning och fileing, som enligt det nya tankesättet är bara en resurs i fel ställe och som kan förädlas till mervärde. Förutom livsmedelsindustrin har också medicin- och energiindustrin fått nytta av dessa.

Strömming är den mest betydande fångstarten och nästan 90 % av totalfångsten i fiskeri är strömming. Strömming fiskas mest med trålar och det viktigaste fångstområdet är Bottenhavet. En viss mängd strömming fiskas också med ryssjor vid kusten. Fiske av arten är kvoterad.

I projektet som är driven av Pyhäjärvi-institutet utreds de olika beståndsdelarna i strömming, bland annat proteiner, lipider, vitaminer, antioksidanter och spårämnen, som inte ännu har kunnat utnyttjas.

Projektet som fungerar som en förhandsutredning genomförs i samarbete med Naturresursinstitutet och universitet. Om man identifierar tillräckligt många beståndsdelar som producerar mervärde i strömming, kommer man att förbereda ett mer extensivt utvecklingsprojekt som främjar tillämpad forskning.

Information om projektet:

EU-prioritet: Lokal utveckling
Projektets namn: Mervärdesmöjligheter av strömming
Sökande: Pyhäjärvi-instituuttisäätiö
Projektets varaktighet: 18.4.2017 –>
Projektets totalbudget: 25 600 €
Andelen av EMFF-stöd: 12 032 €
Nationellt stöd: 13 568 €

Mer information: Pyhäjärvi-Institutet, p. 02 838 0600

Bild och text: Markku Saiha