Taimen behärskar också projektsoppa

Taimen behärskar också projektsoppa

29.12.2017

Med hjälp av stödet kan företaget utveckla sina produktionsprocesser, vilket påverkar välbefinnande av fiskar, produktivitet och de anställdas arbetstrivsel.

Örnskaviar är värdefulla. Bild: Taimen-yhtiöt

Taimen-yhtiöt är en ledande aktör i fiskbranschen i Finland och Sverige och den har sammanlagt 30 produktionsanläggningar. Företaget som har varit verksam för över 50 år har förstått sig på att nyttja även möjligheterna av EMFF-stödet.

– Vi har varit med i EU-stödsammanhang sedan det var möjligt. Stöden har en stor betydelse i vår verksamhet. Det är viktigt att vi kan utveckla vår verksamhet, eftersom kvoterna för tillstånd till fiskodling minskar kontinuerligt, konstaterar verkställande direktör Auli Kuusela.

Han räknar att företaget har fått finansiering till över tio EMFF-projekt. Den största delen har varit stöd för maskin- och apparatinköp, dessutom har de haft ett byggnadsprojekt. De har fått finansiering bland annat till inköp av en sorteringsmaskin och en arbetsflotte, hållbara förpackningar till fiskleveranser, en lyftanordning som underlättar rensning av fisk, en apparat som rensar fiskben och en vaccineringsmaskin.

– Finansieringarna har kommit väl till pass. Vi har kunnat modernisera produktionen, främja fiskarnas välbefinnande och öka de anställdas arbetstrivsel, uppskattar Kuusela.

Enligt Kuusela är det nuförtiden rimligt lätt att söka finansiering, eftersom det är praktiskt att använda Hyrrä-systemet. Han anser att systemet kunde utvecklas så att ett företags grundläggande bilagor (bokslutsuppgifter mm.) skulle sparas i systemet för ett kalenderår. Detta skulle göra sökprocessen ännu snabbare.

– Man gör flera ansökningar per år hos oss. Det tar onödigt tid när man varje gång ska bifoga företagets grundläggande information på nytt.

Taimen Oy:s verkställande direktör är nöjd med stödbesluten, eftersom det har kommit finansiering till väl motiverade projekt. Projektfinansiering möjliggör bolagets utvecklingsplaner på fiskodlingsbranschen som har strikt reglerade tillstånd.

När fiskarna är i slaktstorlek lyfts de upp från odlingsbassängerna för fortsatt behandling. Bild: Taimen-yhtiöt

Fisk lever i lyft

Matfiskens popularitet har ökat under de sista åren, vilket syns också i Taimen-yhtiöt.

– För närvarande kan vi inte producera så mycket som efterfrågan kräver på grund av de små kvoterna för tillstånd, säger Kuusela.

Totalproduktionen av Taimen-yhtiöt är cirka åtta miljoner kilo årligen. Koncernen är specialiserad i odling och förädling av regnbågslax och sättfiskproduktion av insjö- och havsöring, insjö- och havslax och saimenröding. Bolaget regerar 60 procent av matfiskproduktionen av regnbågslax i Finland och är det enda företaget i Finland som kan erbjuda färsk fisk för grossister och för fortsatt förädling året runt.

Fiskodling är ett effektivt sätt att producera mat eftersom den växer exakt ett kilo med ett kilo foder och klarar sig bra jämfört med köttproduktion med tanke på livscykel.

 

De stödjade projekten (andelen av EMFF-stöd sammanlagt 72 356,51 euro):

  • Förbättring av vägning och behandling av rom
  • Hållbara förpackningar till fiskleveranser
  • En lyftanordning för rensning samt en apparat som rensar fiskben
  • Förbättring av vägningssystem för vägnings- och etikeringsprocessen av fisk för export
  • Förpackningsmaskin för fisk

Projekten har fått stöd från EMFF-åtgärd Investeringar i vattebruk (art. 48.1.a-d, f-h)