Jord- och skogsbruksministeriets elektroniska fångstanmälningssystem har förnyats

Jord- och skogsbruksministeriets elektroniska fångstanmälningssystem har förnyats

Inloggningen till havsområdets fångstanmälningstjänst har genomgått en anmärkningsvärd ändring fr.o.m. 21.12.2017..
För att komma in i systemet behöver kunden en ny ELU2 – användarkod.

Som ELU2-användarkod fungerar den epost-adress som kunden meddelat åt fiskerimyndigheterna.
Till ifrågavarande epost-adress levereras noggrannare uppgifter om inloggningen.

ifall kunden inte har fått uppgifter om inloggningen till sin epost, bör kunden ta kontakt med fiskerimyndigheterna.

Utöver detta ska kunden vara registrerad som fartygskund (fiskefartygets befälhavare/undertecknare) på minst ett fartyg i fiskefartygsregistret, som används för utövande av kommersiellt fiske eller kommersiell fiskare som endast fiskar utan fartyg.

Havsområdets fångstanmälningssystem gällande under 10m långa fiskefartyg, som utövar kommersiellt fiske.

Via systemet kan följande anmälningar göras gällande fiske till havs:

  • Lossningsanmälan gällande kvotbundna arter (Lag 1188/2014 21§ Fångstdeklarationer för fiskarter som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter)
  • Kustfiskeanmälan gällande alla kustfiskefångster (Lag 1188/2014 22§ Fångstdeklarationer för andra fiskarter än sådana som ingår i fiskekvotssystemet för fiskefartyg med en längd på mindre än tio meter)

Elektroniska fångsanmälningstjänsten finns på adressen: https://fangstanmalan.mmm.fi

Vid behov ges noggrannare uppgifter av Övervakningsgruppen vid NTM-centralen i Egentliga Finlands fiskeritjänster
Jari Hakala
Markus Leppikorpi
Niklas Ulenius
Paavo Suominen
Markku Nousiainen
Lars Sundqvist
Jukka Lähde
Ari Suominen
Petri Savola
Maria Uusitalo

NTM-centralen i Egentliga Finland
E-postadressen skrivs: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi
Telefonväxelns nummer: 0295 022 500