Webinarieserie om fiskprodukter från skärgården idag och i framtiden

Kuva on nauhoituksista Kemiössä. Hanna Nore parkitsee kalannahkaa.

 

Bilden är från inspelning med Hanna Nore i Kimito när hon garvar fiskskinn.

 

Småskaligt kustfiske står inför stora utmaningar. Denna serie med fem webinarier tar fasta på potentialen inom fiskförädling, vilket kunde ge ett mervärde till fisket i skärgården. Finns det tillräckligt mörtfisk för att få lönsamhet i mörtfiske? Vad allt kan man tänkas göra av strömming? Kunde vassbuken nyttjas till annat än kryddfisk? Norsen börjar vara mer eftertraktad igen – vad kan man göra av nors och hur kan man garantera utbudet under en längre period? Programmet har planerats för dem som är intresserade av yrkesmässigt fiske och fiskförädling.

Man kan delta i just det webinarium som intresserar mest eller i alla fem!

Webinarierna ordnas under vecka 2 och 4 i januari 2021. Det allra första webinariet ordnas onsdagen den 13 januari. Mer detaljerad information kommer att finnas på bioafärområdets hemsida biosfar.fi.

Webinarierna ordnas av Skärgårdshavets Unesco biosfärområde, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi och Åbolands fiskarförbund i samband med projektet Fiskprodukter från skärgården idag och i framtiden (Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp).

Nytt projekt om vildfiskens potential

Webinarierna är en del av projektet ”Fiskprodukter från skärgården idag och i framtiden” som påbörjades i september.

Inom projektet lyfter man fram fiskens mångsidighet som livsmedel och hälsoprodukt. Projektet vill öka intresset och kunskapen om hur man hanterar och tillreder mindre nyttjade fiskarter samt öka efterfrågan på andra fiskarter, och därmed öka intresset bland fiskare att också ta tillvara andra arter än de som för tillfälle är ekonomiskt mest intressanta.

Inom projektet görs totalt 12 korta filmer. Filmerna handlar bl.a. om fiskhantering, fisktillredning, garvning av fiskskinn, och man presenterar även olika yrken inom fiskerinäringen i skärgården. Till expempel får vi se hur fiskaren Börje Öhman fiskar med ryssjor och vi får följa med trålfiskaren Mikael Brunström ut och tråla.

Projektets fokusområde är Skärgårdshavet och målet är i synnerhet att lyfta fram nya nischer inom fiskenäringen, för att bemöta de utmaningar som fiskenäringen stöter på där och bidra till att bevara det småskaliga yrkesfisket i skärgården.

Projektet pågår fram till mars 2021 och finansieras av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp, Europeiska havs- och fiskerifonden, NTM-centralen i Egentliga Finland och Svenska kulturfonden.

Projektledare för projektet är Marina Saanila.