Europeiska unionens strategi för övervakning av den gemensamma fiskeripolitiken 2021-2027 har fastställts. Strategin har beretts i samarbete med myndigheterna i riket och landskapet Åland. Den nationella kontrollstrategin för den gemensamma fiskeripolitiken hade senast fastställts för åren 2016-2020.

Den nya strategin för kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken hittar du här.