Regeringens tilläggsbudget påskyndar återhämtningen inom fiskerinäringen

Regeringen fattade 27.5.2021 beslut om den tredje tilläggsbudgeten för 2021. Fiskerinäringens återhämtning ska förbättras genom att det anslag som anvisades för coronakrisstödet i den andra tilläggsbudgeten för 2020 kan användas också för återhämtningsåtgärder. Av det...