Ansökningstiden för ersättning för skador orsakade av sälar och skarvar börjar den 12 september 2022

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar en tidsbunden ansökningsomgång för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst. Ansökningstiden är 12.9 − 31.10.2022.

Ansökan om ersättning gäller skador som sälar och skarvar har orsakat år 2021. Stödets storlek bygger på det kalkylerade värdet av sökandens fångst i kustfisket år 2021.

Ansökningstiden är 12.9 − 31.10.2022. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett senast den 31 oktober 2022 kl.16.15.

Ansökningarna ska i första hand lämnas in elektroniskt via Hyrrä. Ansökningarna kan lämnas in skriftligt men ansökningarna som inkommit elektroniskt behandlas först.

Läs beslutet om ansökan (PDF)

Ansökningsanvisningarna hittar du här (PDF)