Öppen workshop om den nya EHFVF-periodens innovationsprogram och nationella nätverk den 29–30 september 2022

Meri- ja kalatalous - Innovaatio-ohjelmat

Är du intresserad av utveckling av fiskerinäringen och nätverk som stöder näringen? Jord- och skogsbruksministeriet ordnar en öppen workshop för att planera innovationsprogram och ett nationellt nätverk för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens programperiod 2021–2027. Workshoppen hålls i Helsingfors den 29–30 september 2022. Välkommen!

Innovationsprogram

Innovationsprogram för fiskerinäringen har finansierats med medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden under programperioden 2014–2020. Meningen är att nya innovationsprogram, som ska finansieras genom Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens (EHFVF) program för Finland, ska inledas våren 2023. Det nya programkonceptet ska planeras vid en öppen workshop som ordnas av jord- och skogsbruksministeriet i september.

Syftet med innovationsprogrammen är att sporra innovationer inom fiskerinäringen och utveckling som gynnar hela branschen. Genom programmen främjas partnerskap och nätverkande mellan privata och offentliga aktörer. Under den nya programperioden är avsikten att innovationsprogrammen ska bli mer företagsorienterade än tidigare.

Nationellt nätverk

Även det nya nationella nätverkets verksamhet är avsett att inledas under våren 2023. Målet med nätverket är att intensifiera det nationella och regionala samarbetet inom utvecklandet av fiskerinäringen. Nätverket är avsett att fungera som en länk mellan den lokala och den nationella nivån, och avsikten är att utöka samarbetet inom bland annat kommunikation, innovationsverksamhet och utbildning samt rådgivning i områden där det inte finns någon lokal fiskeaktionsgrupp.

Nätverkets kärna utgörs av de lokala fiskeaktionsgruppernas aktivatorer, som ska använda en del av sin arbetstid till att främja nätverkets teman i enlighet med den dispositionsplan som kommer att utarbetas för nätverket. Finansiering för verksamheten har reserverats av Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfondens medel. Eftersom nätverkets verksamhet aktivt stöder det riksomfattande utvecklandet av fiskerinäringen, är förhoppningen att många olika berörda aktörer vill delta i planeringen.

Workshop

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar en workshop under två dagar om planeringen av innovationsprogrammen och det nationella nätverket. Workshoppen hålls i Helsingfors den 29–30 september 2022.

Preliminärt program för workshoppen:

Torsdag 29.9 förmiddag: bakgrundsinformation om innovationsprogrammen och det nationella nätverket samt workshop om beredningen av innovationsprogrammen (öppen för alla)
eftermiddag: workshop om beredningen av det nationella nätverket (öppen för alla)

Fredag 30.9 förmiddag: praktiska frågor kring administrationen av det nationella nätverket (denna del riktar sig särskilt till de lokala fiskeaktionsgrupperna)

Anmäl dig till workshoppen via denna länk senast den 19 september 2022. Workshoppen hålls på finska.