De aktörsspecifika fiskekvoterna för år 2023 samt de icke-överlåtbara nyttjanderätterna kan ansökas från NTM-centralen från och med den 17.10.2022

NTM-centralen öppnar ansökningen för 2023 års aktörsspecifika fiskekvoter och icke-överlåtbara nyttjanderätter under tiden 17.10 – 2.12.2022 klo 16:15.

Ansökning av kvot är möjligt endast till de som har nyttjanderätt.

Elektronisk kvotansökningsblankett skickas åt innehavarna av nyttjanderätter per e-post. Till de innehavare av överlåtbara nyttjanderätter som inte har meddelat sin e-postadress till NTM-centralen, skickas ansökningsblanketten per brev.

Det är mycket viktigt att ansökningstiden efterföljs och att kvotavgiften för år 2022 är erlagd inom utsatt tid.

NTM-centralen fattar beslut om trålfiskets kvoter för år 2023 före årsskiftet och strömmingsryssje och laxfiskets motsvarande kvotbeslut fattas under början av året 2023.

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter och kvoter på grund av det

Ansökan om icke-överlåtbara nyttjanderätter gäller endast kommersiella fiskare i grupp I som inleder sin verksamhet och har en registrerad fiskebåt. Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot för år 2023 som gäller icke-överlåtbar nyttjanderätt görs med samma blankett som icke-överlåtbar nyttjanderätt söks med.

Mängderna som kan delas ut som icke-överlåtbara nyttjanderätter är följande:
– Strömming / Bottenviken / 30/31: 30,010 ‰
– Strömming / Östersjöns huvudbassäng samt Finska viken / 3D-R30: 4,000 ‰
– Lax / Östersjöns huvudbassäng samt Bottenviken / 3BCD-F: 31,068 ‰
– Lax / Finska viken / 3D32: 28,000 ‰

Ansökningsblanketten kan vid behov begäras av Egentliga Finlands NTM-central.

Ansökningsblanketterna sänds i elektronisk form till adressen: registratur.egentligafinland@ntmcentralen.fi eller per post till adressen: Egentliga Finlands NTM-central, PB 236, 20101 ÅBO, senast den 2.12.2022 före klockan 16:15.

Blanketter och tilläggsuppgifter:
Fiskerimästare Aki Koskinen, tel. 0295 023 025, e-post: aki.koskinen@ntm-centralen.fi
Fiskerimästare Niklas Ulenius, tel. 0295 023 070, e-post: niklas.ulenius@ntm-centralen.fi

NTM-centralens beslut om tidsfrist