Europeiska kommissionen föreslår nya stödåtgärder för fiskerisektorn för att underlätta coronaläget

Europeiska kommissionen har gett ett förslag till nya stödåtgärder för fiskerisektorn på grund av coronaviruskrisen. Det planerade stödpaketet innehåller bland annat stöd för tillfälligt upphörande med fisket samt ersättning till vattenbruksodlare som drabbas av inkomstbortfall på grund av coronaviruset. Finlands mål är att införa stöden så snart som möjligt.

Europeiska kommissionens stödpaket innehåller flera förslag som ger medlemsländerna möjlighet att mer flexibelt än nu använda sig av Europeiska havs- och fiskerifondens medel (EHFF) för att avhjälpa de problem som coronakrisen orsakar inom fiskerisektorn. Förslaget innehåller fyra centrala ändringar:

  • Stöd för tillfälligt upphörande med fisket
  • Ersättning för inkomstbortfall till följd av avbrott i eller minskning av vattenbruksproduktionen
  • Stöd till producentorganisationer för tillfällig lagring
  • Förenklad ändring av de nationella operativa programmen och flexibilitet i de interna budgetöverföringarna inom programmet

Åtgärderna är bundna till coronavirusepidemin så att rätten till stöd för kostnaderna börjar gälla retroaktivt  den 1 februari 2020 och fortsätter fram till den 31 december 2020.

Kommissionens förslag träder i kraft efter behandlingen i Europaparlamentet och rådet. Avsikten är att stödet för tillfälligt upphörande och ersättningen till vattenbruket ska tas med i Finlands operativa program så snart som möjligt. Mer information om stödåtgärderna och detaljerna kommer att ges så snart de blir tillgängliga.

Läs kommissionens pressmeddelande.