Begärän om utlåtande: Plan för att ta fram Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland, uppdatera vattenbruksstrategin och göra en miljökonsekvensbedömning av programmet och strategin

Jord- och skogsbruksministeriet inleder arbetet för att bereda Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland för budgetperioden 2021 – 2027, den nationella lagstiftning som hänför sig till det samt för att uppdatera den nationella vattenbruksstrategin och göra en miljökonsekvensbedömning.

Vi ber att ni sänder utlåtandena senast den 14 februari 2020 i första hand per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per post till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtanden i elektronisk form ska sändas i pdf-, Word- eller rtf-format.

Begäran om utlåtande

Plan för att ta fram Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland, uppdatera  vattenbruksstrategin och göra en miljökonsekvensbedömning av programmet och strategin

Ytterligare information: Saana Tarhanen, sakkunnig, tfn 0295 16 2036, saana.tarhanen[at]mmm.fi