Jord- och skogsbruksministeriet tar fram ett stödpaket för företag som lider av coronaepidemins konsekvenser

Jord- och skogsbruksministeriet bereder ett stödpaket på grund av de marknads- och produktionsstörningar som följer av coronavirusepidemin. Stödpaketet gäller också företag inom fiskerisektorn, det vill säga fisket, vattenbruket, beredningen och handeln med fisk.

Ministeriet vill trygga den inhemska matproduktionen också under undantagsförhållanden. Eftersom företagen inom fiskerisektorn inte har möjlighet att ansöka om den finansiering som Business Finland eller närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar, får företagen ett eget stödpaket. Arbetet pågår och om stödåtgärderna informeras genast när finansieringen och detaljerna är klara. Läs ministeriets hela pressmeddelande.

Företagen kan redan nu på normalt sätt ansöka om stöd för utvecklings- och investeringsprojekt ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Målet är att besluta om stöden och utbetalningarna snabbt. Ytterligare utreds möjligheten att införa förskottsbetalningar.

Europeiska kommissionen planerar också nya sätt för att kunna ge stöd till fiskerisektorn ur Europeiska havs- och fiskerifonden. Jord- och skogsbruksministeriet påverkar aktivt EU-beredningen för att ändringarna i den europeiska lagstiftningen så bra som möjligt ska stödja en flexibel användning av EHFF i den exceptionella situationen som coronavirusepidemin har orsakat.