I september inleds ansökningsperiod för ansökan om ersättning för skador orsakade av säl och skarv

Jord- och skogsbruksministeriet inleder ett tidsbundet ansökningsförfarande för att med medel från Europeiska havs- och fiskerifonden ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst. Avsikten är att ansökningstiden inleds den 1 september och pågår till den 1 november 2022.

Ansökan om ersättning gäller fångstskador som sälar och skarvar har orsakat år 2021. Stödets storlek bygger på det kalkylerade värdet av sökandens fångst i kustfisket år 2021.

Ansökningarna ska lämnas in via fondens informationssystem (www.ruokavirasto.fi/hyrra) senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen eller till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett senast den 1 november 2022 kl. 16.15.