Inledning av ett tillfälligt ansökningsförfarande för åtgärder för fiskebekämpning

Muutos MMM:n päätökseen 7.3.2017 Määräaikaisen hakumenetelmän avaaminen kalastuksen valvonnan toimenpiteisiin

Määräaikaisen hakumenetelmän avaaminen kalastuksen valvonnan toimenpiteisiin. Tukea voi nyt hakea Yhteisen Kalastuspolitiikan (YKP) valvontaan liittyvien innovaatiohankkeiden toteuttamiseksi sekä yksityisen sektorin toteuttamien valvontateknologiainvestointien osarahoitushankkeisiin.

Lue MMM:n päätös kokonaisuudessaan täältä. Saatavilla on nyt myös hakuohje.