Nya bedömningsblanketter tillgängliga

Jord- och skogsbruksministeriet har bekräftat nya bedömningsblanketter:

Hållbart fiske
Hållbart fiske – art. 26 – innovation inom fisket (7.7)
Hållbart fiske – art. 27 – Rådgivningstjänster inom fisket (7.7.)
Hållbart fiske – art. 28 – partnerskap mellan forskare och fiskare (7.7.)
Hållbart fiske – art. 29 – Humankapital och dialog (7.7.)
Hållbart fiske – art. 30 – Diversifiering av verksamheten (7.7.)
Hållbart fiske – art. 31 – Etableringsstöd för unga fiskare (7.7.)
Hållbart fiske – art. 32 – Hälsa och säkerhet (7.7.)
Hållbart fiske – art. 38 – Miljöinvesteringar inom fisket (7.7.)
Hållbart fiske – art. 39 – fiskets miljöinnovation (7.7.)
Hållbart fiske – art. 40 – insamling av avfall från havet (7.7.)
Hållbart fiske – art. 42 – Förbättrande av fångstens mervärde (7.7.)
Hållbart fiske – art. 43 – utveckling av fiskehamnar och landningsplatser (7.7.)

Hållbart vattenbruk
Hållbart vattenbruk – art. 47 – innovationer i vattenbruk (7.7.)
Hållbart vattenbruk – art. 48 – investeringar i vattenbruk (7.7.)
Hållbart vattenbruk – art. 49 – rådgivningstjänster för vattenbruk (7.7.)
Hållbart vattenbruk – art. 50 – Humankapital och nätverksbyggande (7.7.)
Hållbart vattenbruk – art. 56 – Djurens hälsa och välbefinnande (7.7.)
Hållbart vattenbruk – art. 57 – Försäkring för vattenbruksbestånd (7.7.)

Fiskeberedning och handel
Fiskeberedning och handel – art. 66 – Produktions- och saluföringsplaner (7.7.)
Fiskeberedning och handel – art. 68 – Utveckling av marknaden (7.7.)
Fiskeberedning och handel – art. 69 – Beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter (7.7.)